Categories
Artes

O pintor de azulejos anónimo

Embora a história tenha conservado o nome de pintores de azulejo famosos, frequentemente a atividade foi exercida no anonimato.

Categories
Filosofia Letras e Literatura

Os emblemas de Otto van Veen no claustro da Bahia

O fundo moral estoico foi o principal motivo para a escolha dos emblemas representados nos azulejos do claustro do Convento de São Francisco, na cidade de Salvador da Bahia, no Brasil.

Categories
Literature Philosophy

The Otto van Veen’s Emblems in the Tiles of São Francisco da Bahia

The stoic moral background was the main reason for the choice of the emblems to be represented in the tiles of the Convent of Bahia.

Categories
Filosofía Literatura

Los emblemas de Otto van Veen en el claustro de San Francisco, Bahía

El trasfondo moral estoico fue la razón principal para la elección de los emblemas representados en los azulejos del claustro del Convento de San Francisco, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.